ROHS
P0840 3 Pin Female Line XLR NC3FXX
ROHS
P0842 3 Pin Male Line XLR NC3MXX
ROHS
P0850 3 Pin Female Chassis Mount XLR NC3FD-L-1
ROHS
P0852 3 Pin Male Chassis Mount XLR NC3MD-L-1
ROHS
P0860 3 Pin Female Line XLR 90 Deg. NC3FRX
ROHS
P0862 3 Pin Male Line XLR 90 Deg. NC3MRC

All prices include GST