Hardware » Heatsinks

H0515 Heavy Duty Tunnel Heatsink
  • $21.95
  • 4+ $20.50
  • 10+ $19.00
  • Price per each

H0515

In Stock

H0520 55mm Fan Type Heatsink
  • $6.50
  • 4+ $5.95
  • 10+ $5.25
  • Price per each

H0520

In Stock

H0522 72mm Fan Type Heatsink
  • $7.95
  • 4+ $7.15
  • 10+ $6.15
  • Price per each

H0522

In Stock

H0526 225mm Fan Type Heatsink
  • $16.95
  • 4+ $15.25
  • 10+ $13.15
  • Price per each

H0526

In Stock

H0530 300mm Fan Type Heatsink
  • $19.95
  • 4+ $17.95
  • 10+ $16.50
  • Price per each

H0530

In Stock

H0536 200 x 75 x 48mm Diecast Heatsink
  • $25.95
  • 4+ $23.35
  • 10+ $20.70
  • Price per each

H0536

In Stock

H0545 300 x 75 x 46mm Diecast Heatsink
  • $27.50
  • 4+ $25.00
  • 10+ $22.50
  • Price per each

H0545

In Stock

H0547 35 x 218mm Medium Duty Fin Heatsink
  • $23.95
  • 4+ $21.75
  • 10+ $19.25
  • Price per each

H0547

In Stock

H0552 150 x 77mm Heavy Duty Fin Heatsink
  • $17.95
  • 4+ $15.95
  • 10+ $14.50
  • Price per each

H0552

In Stock

H0554 150 x 100mm Heavy Duty Fin Heatsink
  • $22.85
  • 4+ $21.25
  • 10+ $20.50
  • Price per each

H0554

In Stock

H0560 72 x 110 x 33mm Heavy Duty Heatsink
  • $7.95
  • 4+ $7.15
  • 10+ $6.75
  • Price per each

H0560

In Stock

H0563 100 x 110 x 33mm Heavy Duty Heatsink
  • $10.95
  • 4+ $9.85
  • 10+ $9.25
  • Price per each

H0563

In Stock

H0568 55 x 102 x 25mm Medium Duty Heatsink
  • $5.10
  • 4+ $4.60
  • 10+ $3.95
  • Price per each

H0568

In Stock

H0580 128 x 75mm Extra Heavy Duty Heatsink
  • $12.95
  • 4+ $11.40
  • 10+ $10.25
  • Price per each

H0580

In Stock

H0582 128 x 100mm Extra Heavy Duty Heatsink
  • $15.95
  • 4+ $14.50
  • 10+ $13.50
  • Price per each

H0582

In Stock

H0585 128 x 125mm Extra Heavy Duty Heatsink
  • $18.95
  • 4+ $16.95
  • 10+ $16.00
  • Price per each

H0585

In Stock

All prices include GST.