H0515 Heavy Duty Tunnel Heatsink
H0520 55mm Fan Type Heatsink
H0522 72mm Fan Type Heatsink
H0526 225mm Fan Type Heatsink
H0530 300mm Fan Type Heatsink
ROHS
H0536 200 x 75 x 48mm Diecast Heatsink
ROHS
H0545 300 x 75 x 46mm Diecast Heatsink
ROHS
H0547 35 x 218mm Medium Duty Fin Heatsink
H0554 150 x 100mm Heavy Duty Fin Heatsink
H0560 72 x 110 x 33mm Heavy Duty Heatsink
H0563 100 x 110 x 33mm Heavy Duty Heatsink
H0568 55 x 102 x 25mm Medium Duty Heatsink
H0580 128 x 75mm Extra Heavy Duty Heatsink
H0582 128 x 100mm Extra Heavy Duty Heatsink
H0585 128 x 125mm Extra Heavy Duty Heatsink
H0590 128 x 250mm Extra Heavy Duty Heatsink
H0592 128 x 300mm Extra Heavy Duty Heatsink
H0600 Mini PLCC Chip Adhesive Backed Heatsink - 10 x 10 x 10mm
H0603 Mini PLCC Chip Adhesive Backed Heatsink - 13 x 14 x 9mm
ROHS
H0610 TO3 Mini Heatsink
ROHS
H0620 TO3 Universal U Heatsink
ROHS
H0625 Mini U Heatsink
ROHS
H0628 Micro U TO220 PCB Mount Heatsink
H0629 16 x 60mm TO220 PCB Mount Heatsink

All prices include GST