ROHS
P1094 4 Pin Line Mini DIN Plug
ROHS
P1096 6 Pin Line Mini DIN Plug
ROHS
P1098 8 Pin Line Mini DIN Plug
ROHS
P1100 4 Pin Back To Back Panel Mount Mini DIN SVHS Socket
ROHS
P1104 4 Pin PCB Mount Mini DIN SVHS Socket
P1105 4 Pin Panel Mount Mini DIN SVHS Socket
ROHS
P1106 6 Pin PCB Mount Mini DIN Socket
ROHS
P1108 8 Pin PCB Mount Mini DIN Socket
ROHS
P1114 4 Pin Line Mini DIN Socket
ROHS
P1116 6 Pin Line Mini DIN Socket

All prices include GST